Ochrana osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení č. 2016/679/EU. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. 

Správce vašich údajů

Správcem Vašich údajů je společnost Fokus Labe, z.ú, se sídlem Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 44 22 65 86, zapsaná v rejstříku ústavů u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka
111, které jste údaje poskytli nebo která je od Vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.
Správce Vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.


Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Údaje, které zpracováváme

pracováváme pouze takové údaje, které nám předáváte v souvislosti s poskytováním našich služeb. A jsou to především údaje, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti na základě oprávněného zájmu správce. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Kategorie subjektů osobních údajů

 • Návštěvníci webových stránek
 • Odběratelé novinek
 • Smluvní partneři

 

V případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

 

 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa, telefonní kontakt
 • Případně další osobní údaje, které nám v textu prostřednictvím kontaktního formuláře sdělíte

 

V případě, že jste se přihlásili k odběru newsletteru, budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

 

 • Jméno a příjmení, emailová adresa

 

V případě zájmu obchodní spolupráce budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

 

 • Jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní kontakt, kontaktní údaje, IČO, DIČ
 • bankovní spojení

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je jejich právní základ

Pokud jste nás kontaktovali prostřednictvím webového formuláře, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zodpovězení Vašeho dotazu k našim službám, k zaslání případné nabídky, k potvrzení Vaší rezervace a vzájemné komunikaci na základě Vaší žádosti. V případě, že na základě naší vzájemné komunikace dojde k objednání služeb, budeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat na základě smluvních práv a povinností.

 

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě výslovného souhlasu.

 

V případě uzavření smlouvy, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud jste využili některou z našich služeb, můžeme vám i nadále zasílat newsletter o těchto našich službách na základě našeho oprávněného zájmu, nejdéle však po dobu 3 let, nebo do odvolání souhlasu.

 

Fotografie zaměstnanců, další ilustrační fotografie, videa, zvukové záznamy, které jsou umístěny na našich webových stránkách jsou pořízeny vždy s výslovným souhlasem. Pokud však požadujete stažení fotografie, kontaktujte nás na emailu: marketing.fokuslabe@gmail.com

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, nebo po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Ve většině případů zpracováváme Vaše osobní údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V určitých případech ale předáváme Vaše osobní údaje třetím stranám a to:

 

 1. V souvislosti s Vaší poptávkou a následným objednáním služeb, předáváme Vaše osobní údaje k dalšímu vyřízení, jedná se o kontaktní údaje nezbytné k vyřízení Vaší objednávky.
 2. Na základě Vašeho souhlasu předáváme reklamním a sociálním sítím, konkrétně Google, Seznam, Facebook, Instagram……
 3. Vaše osobní údaje dále předáváme našim zpracovatelům, kterými jsou: agentura marketingu PrimaFuture.cz s.r.o., popřípadě jiné, dodavatelem najaté marketingové agentury

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Při prohlížení webových stránek chaloupka-usti.cz dochází k ukládání a následnému čtení cookies z Vašeho zařízení. Cookies jsou malé soubory, sloužící k fungování všech funkcí webu chaloupka-usti.cz.

 

Cookies nám pomáhají Vás identifikovat při pohybu na našem webu a při jeho opětovném navštívení (umožňují například zapamatování Vašeho přihlášení na web, takže při opětovném navštívení nemusíte zadávat znovu přihlašovací údaje). Cookies nám dále umožňují sledovat návštěvnost na webu, vytvářet statistiky, přehledy a účinnost reklamy. Umožňuje také uložit cookies třetím stranám, které je mohou používat ke sběru údajů o Vašem chování na webu společnosti, či jiných webových stránkách, při zobrazení nabídek a reklamy, nebo k propojení se sociálními sítěmi.

 

Cookies jsou používány na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného na webu Fokus Labe. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat vypnutím v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

 

Dále používání Google Remarketingu.  Tato funkce slouží k zobrazování reklam na základě zájmu návštěvníka, kterému se mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu, a které si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu od společnosti Google.

 

A dále používání technologie Retargetingu od služby Sklik. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od společnosti Seznam a umožňuje návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše služby, ukázat naši reklamu v síti společnosti Seznam, a.s.

Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na omezení zpracování, právo podat námitku, na odvolaní souhlasu a na omezení marketingu.

 

V případě, že jsou Vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím email: marketing.fokuslabe@gmail.com

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.10.2019